Khóa học của chúng tôi

Các khóa học đang được đào tạo trên cổng E-learning của chúng tôi

TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Cùng trải nghiệm một nội dung bài học trên trang E-learning của chúng tôi

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại trong

sản xuất và biện pháp phòng ngừa

 

 

Hướng dẫn đăng ký khóa học, đăng nhập sử dụng và cài đặt APP

 

 

 

 

 

Số liệu thống kê

Một số thông số nổi bật trên cổng đào tạo trực tuyến của chúng tôi
20

Giảng viên

500

Học viên

40

Khóa học

200

Nhận chứng chỉ