THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 12
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về xe nâng; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong vận hành xe nâng; Quy tắc an toàn khi sử dụng xe nâng.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 6

Trương Phi Sơn

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 6
 • Tài liệu khóa học AT-VSLĐ nhóm 3 - Chuyên ngành vận hành xe nâng Tài liệu
 • Chương 1. Khái niệm cơ bản xe nâng hàng
 • Nội dung chương 1 Video
 • Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc
 • Nội dung chương 2 Video
 • Chương 3: Sự ổn định của xe nâng hàng
 • Nội dung chương 3 Video
 • Chương 4: Quy trình bốc dỡ hàng hóa
 • Nội dung chương 4 Video
 • Chương 5: Quy định an toàn khi sử dụng
 • Nội dung chương 5 Video
 • Chương 6: Bảo dưỡng xe nâng hàng
 • Nội dung chương 6 Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra
 • Video tham khảo
 • Hướng dẫn lái xe nâng an toàn (hoat hinh) Video
 • Khoảng cách sử dụng cho xe nâng hàng (tieng Anh) Video
 • Kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng xe nâng an toàn (tiếng Anh) Video
 • Những tình huống lái xe nâng không an toàn Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 12
Đăng ký