THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7
Đăng ký

Các khái niệm cơ bản về điện; Phân tích an toàn các mạng điện; Các phương pháp bảo vệ phòng chống tai nạn điện; Ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện; Sét và chống sét.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Nguyễn Văn Lộc

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 5
 • Tài liệu khóa học An toàn điện Tài liệu
 • Bai 1. Các khái niệm cơ bản Video
 • Bai 2. Phan tich an toan cac mang dien Video
 • Bai 3. Cac phuong phap bao ve Video
 • Bai 4. Ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện Video
 • Bài 5. Sét và chống sét Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7
Đăng ký