THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 11
 • Nội dung 7
Đăng ký

Kỹ thuật an toàn làm việc trên cao

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 5
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • Phần 1. Khái niệm Video
 • Phần 2. Nguyên nhân gây tai nạn ngã cao Video
 • Phần 3. Các biện pháp tổ chức, quản lý Video
 • Phần 4. Các biện pháp kỹ thuật an toàn Video
 • Phần 5. Leo trụ bê tông bằng ty leo và dây an toàn Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 11
 • Nội dung 7
Đăng ký