THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 9
Đăng ký

1. Đối tượng nhóm 1:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện nhóm 1:

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 9
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Chương 1: Những quy định của pháp luật VN trong hoạt động hóa chất
 • Nội dung chương 1 Video
 • Chương 2: Nguy cơ tác hại của hóa chất
 • Nội dung chương 2 Video
 • Chương 3: Các biện pháp phòng, ngừa
 • Nội dung chương 3 Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra
 • Video tham khảo
 • 1. An toàn khi lưu trữ và sử dụng hóa chất (VTC 14) Video
 • 2. Kỹ năng thoát hiểm - Xử lý khi bị ngạt khí CO Video
 • 3. Sơ cấp cứu khi trẻ uống nhầm hóa chất độc hại (VTC 14) Video
 • 4. Xử lý khi bị ngộ độc thuốc trừ sâu Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 9