THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 11
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Nội dung:

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Đối tượng: 

Người làm công tác An toàn - vệ sinh viên

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 11
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • 2. Tài liệu khóa học nhóm 6 Tài liệu
 • 3. Tình hình tai nạn lao động năm 2019 Video
 • NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH VIÊN
 • Bài 1: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng AT-VSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 2: Tổ chức bộ phận AT-VSLĐ tại cơ sở Video
 • Phần 3: Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở Video
 • Phần 4: Tổ chức bộ phận An toàn - vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của CĐCS trong công tác AT-VSLĐ Video
 • Bài 2: Kỹ năng và phương pháp hoạt động của AT-VSV
 • Phần 1. Phương pháp hoạt động của AT-VSV Video
 • Phần 2. Sổ tay AT-VSV và câu hỏi tình huống Video
 • KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
 • Bài kiểm tra cuối khóa học nhóm 6 Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 11