THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 10
Đăng ký

1. Đối tượng người học (nhóm 2) gồm:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

2. Nội dung gồm:

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 10
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Chương 1: Những quy định của pháp luật VN trong hoạt động hóa chất
 • Nội dung chương 1 Video
 • Chương 2: Nguy cơ tác hại của hóa chất
 • Nội dung chương 2 Video
 • Chương 3: Các biện pháp phòng, ngừa
 • Nội dung chương 3 Video
 • Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với hóa chất
 • Nội dung chương 4 Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra
 • Video tham khảo
 • 1. An toàn khi lưu trữ và sử dụng hóa chất (VTC 14) Video
 • 2. Kỹ năng thoát hiểm - Xử lý khi bị ngạt khí CO Video
 • 3. Sơ cấp cứu khi trẻ uống nhầm hóa chất độc hại (VTC 14) Video
 • 4. Xử lý khi bị ngộ độc thuốc trừ sâu Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 10