THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 10
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 10
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Bài 1: Văn bản pháp luật liên quan hoạt động hóa chất
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Phân loại hóa chất, nguy cơ, tác hại của hóa chất
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Quy trình quản lý an toàn hóa chất
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Nội dung bài 4 Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra
 • Video tham khảo
 • An toàn khi lưu trữ và sử dụng hóa chất (VTC14) Video
 • Sơ cấp cứu khi trẻ uống nhầm hóa chất độc hại (VTC14) Video
 • Xử lý khi bị ngộ độc thuốc trừ sâu Video
 • Xử lý khi bị ngạt khí CO Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 10