THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 14
 • Nội dung 15
Đăng ký

Kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng công trình; An toàn trong quản lý, sử dụng các máy, thiết bị, dụng cụ hỗ trợ; An toàn trong lắp đặt, sử dụng thang, giàn giáo; An toàn khi làm việc trên cao.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 15
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu huấn luyện AT-VSLĐ nhóm 3 - Chuyên ngành xây dựng Tài liệu
 • Nội dung
 • Bài 1: An toàn trong phá dỡ công trình Video
 • Bài 2: An toàn trong công tác ép cọc Video
 • Bài 3: An toàn trong công tác đào đất Video
 • Bài 4: An toàn trong xây dựng nền móng Video
 • Bài 5: An toàn trong lắp đặt kết cấu Video
 • Bài 6: An toàn trong khâu hoàn thiện công trình xây dựng Video
 • Bài 7: An toàn làm việc trên cao Video
 • Video tham khảo
 • An toàn lao động trong xây dựng - An toàn điện cao thế Video
 • An toàn lao động trong xây dựng - Tai nạn đào đất Video
 • An toàn thang di động Video
 • Cảnh báo TNLĐ trên công trường xây dựng (Tin nóng 24h - Tuổi trẻ) Video
 • Công trường xây dựng - Cái bẫy chết người (VTC14) Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 14
 • Nội dung 15