THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 34
 • Nội dung 8
Đăng ký

Kỹ thuật an toàn làm việc trên cao

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 8
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • Phần 1. Khái niệm Video
 • Phần 2. Nguyên nhân gây tai nạn ngã cao Video
 • Phần 3. Các biện pháp tổ chức, quản lý Video
 • Phần 4. Các biện pháp kỹ thuật an toàn Video
 • Phần 5. Leo trụ bê tông bằng ty leo và dây an toàn Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 34
 • Nội dung 8