THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 11
 • Nội dung 12
Đăng ký

Bài học này giúp các bạn có những kiến thức về đặc tính lý hóa của LPG; ảnh hưởng của LPG đối với sức khỏe con người; lắp đặt, vận hành, sử dụng và biện pháp phòng chống cháy nổ đối với LPG để từ đó các bạn có những hiểu biết và làm việc an toàn với LPG.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 12
 • GIỚI THIỆU
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Lời mở đầu Video
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Bài 1: Giới thiệu chung về LPG
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Thiết bị tồn chứa LPG và phụ kiện
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Trạm cấp LPG tại nơi tiêu thụ
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: An toàn trong sử dụng bình gas - bếp gas
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài 5: Phòng chống cháy - nổ LPG
 • Nội dung bài 5 Video
 • Bài 6: An toàn trong sản xuất, chiếc nạp LPG
 • Nội dung bài 6 Video
 • PHẦN THAM KHẢO
 • Xử lý khi rò gỉ khí gas (VTC14) Video
 • Cách xử lý khi cháy nổ tại các trạm chiết nạp LPG (VTC14) Video
 • Nguyên nhân cháy nổ LPG Video
 • KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 11
 • Nội dung 12