THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 7
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 7
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Bài 1: Định nghĩa và phân loại thang máy
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Một số bộ phận cơ bản của thang máy
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Các thiết bị an toàn của thang máy
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: Quy định vận hành an toàn
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài 5: Hướng dẫn thực hành vận hành thang máy
 • Nội dung bài 5 Video
 • Kiểm tra kết thúc khóa học
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 7