THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 13
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Nguyễn Ngọc Phòng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 11
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra trên hệ thống Video
 • Thông tin tình hình TNLD năm 2019 Video
 • Thông tin tình hình TNLĐ năm 2020 Video
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Phần 1. Tổng quan về máy nông nghiệp có động cơ Video
 • Phần 2. An toàn vận hành máy tuốt lúa Video
 • Phần 3. An toàn vận hành máy gặt đập liên hợp Video
 • Phần 4. An toàn vận hành máy phun thuốc bảo vệ thực vật Video
 • Phần 5. An toàn vận hành máy cày, bừa, xới Video
 • Phần 6. An toàn vận hành máy bơm nước Video
 • Phần 7. An toàn vận hành máy cắt cỏ Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO
 • Máy gặt đập liên hợp Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - CN Máy nông nghiệp có động cơ Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - CN Máy nông nghiệp có động cơ Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 13