THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 14

Kỹ thuật an toàn làm việc trên cao

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 13

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 1
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Phần 1. Khái niệm Video
 • Phần 2. Nguyên nhân gây tai nạn ngã cao Video
 • Phần 3. Các biện pháp tổ chức, quản lý Video
 • Phần 4. Các biện pháp kỹ thuật an toàn Video
 • Phần 5. Leo trụ bê tông bằng ty leo và dây an toàn Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO
 • Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao (EVN) Video
 • An toàn làm việc trên cao (HSE) Video
 • An toàn sử dụng thang di động Video
 • Quy trình kiểm tra, thử nghiệm tiêu chuẩn dây đai toàn thân Video
 • Đai an toàn- Khóa hảm rơi Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết Nhóm 3 - Chuyên ngành làm việc trên cao Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - Nhóm 3 - Chuyên ngành làm việc trên cao Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 14