THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 15
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 15
 • THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN
 • HD hoc va lam bai kiem tra tren he thong E-LEARNING Video
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • Tinh hinh tai nạn lao động năm 2019 Video
 • Tình hình tai nạn lao động năm 2020 Video
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Phần 1. Khái quát về tình hình AT-VSLĐ trong sản xuất bia Video
 • Phần 2.1. Máy, thiết bị trong hệ thống lọc nước và vận chuyển nguyên liệu sản xuất bia Video
 • Phần 2.2. Công việc vận chuyển nguyên liệu sản xuất bia Video
 • Phần 2.3. Hệ thống nấu Video
 • Phần 2.4. Khu vực, phân xưởng lên men Video
 • Phần 2.5. Khu vực, phân xưởng chiết, hoàn thiện sản phẩm Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO (HV có thể click nút > để qua bài)
 • Nổ tại nhà máy sản xuất bia ở Bình Dương, 1 người tử vong - Tuổi trẻ TV Video
 • Khí thải ô nhiễm từ bã bia. VTC NOW Video
 • Bảo hiểm tai nạn cho người lao động (VTV1) Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - Phần CN sản xuất bia Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - CN SX bia Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 15