THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 15
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 15
 • THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN
 • HD hoc va lam bai kiem tra tren he thong E-LEARNING Video
 • Tài liệu An toàn vận hành sản xuất, chế biến nước giải khát Tài liệu
 • Tinh hinh TNLD năm 2019 Video
 • Tình hình tai nạn lao động năm 2020 Video
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Phần 1. Tổng quan về ngành sản xuất nước giải khát Video
 • Phần 2.1. Máy, thiết bị thường dùng trong công đoạn xử lý nước để sản xuất nước giải khát Video
 • Phần 2.2. Nấu, lọc, pha chế Video
 • Phần 2.3. Công đoạn bão hòa CO2 Video
 • Phần 2.4. Thiết bị rửa, chiết, kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm Video
 • Phần 3. An toàn vệ sinh lao động trong vận hành, sản xuất NGK Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO
 • VTV1. Hóa chất, phẩm màu và an toàn lao động trong sản xuất nước giải khát thủ công Video
 • VTV1. An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nước giải khát Video
 • Tiêu điểm- Gánh nặng tai nạn lao động - VTV Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - Nhóm 3 - CN NGK Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - CN NGK Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 15