THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 6
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra trên hệ thống Video
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Phần 1. Tổng quan về sản xuất sành sứ, thủy tinh Video
 • Phần 2. AT-VSLĐ trong sản xuất, thủy tinh Video
 • Phần 3. AT-VSLĐ trong sản xuất gốm sứ Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - Phần CN SX Gốm sứ, Thủy tinh Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - CN SX Gốm sứ, Thủy tinh Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7