THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 2
 • Học viên 47
 • Nội dung 13
Đăng ký

Phân loại hóa chất; nhận diện hóa chất nguy hiểm; Nguy cơ tác hại của hóa chất và các biện pháp phòng ngừa.

Nguyễn Ngọc Phòng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 13
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu khóa học An toàn sử dụng hóa chất Tài liệu
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Phân loại hóa chất
 • Nội dung chương 1 Video
 • Chương 2: Nguy cơ tác hại của hóa chất
 • Nội dung chương 2 Video
 • Chương 3: Các biện pháp phòng, ngừa
 • Nội dung chương 3 Video
 • Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với hóa chất
 • Nội dung chương 4 Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO
 • 1. VTC14_114- An toàn khi lưu trữ và sử dụng hóa chất Video
 • 2. Bảo hộ lao động - An toàn hóa chất (p1) Video
 • 3. Bảo hộ lao động - An toàn hóa chất (p2) Video
 • 4. An toan hoa chat Video
 • 5. Hoat hinh Napo-Su dung hoa chat Video
 • KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - Phần CN Hóa chất Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - Phần CN Hóa chất Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 2
 • Học viên 47
 • Nội dung 13