THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 41
 • Nội dung 13
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về thiết bị áp lực. Các yếu tố nguy hiểm khi sử dụng thiết bị áp lực. Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị áp lực. Quy trình vận hành, xử lý sự cố trong vận hành một số thiết bị áp lực thông dụng.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 13
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • HD hoc va lam bai kiem tra tren he thong CLS Video
 • NỘI DUNG CHÍNH
 • Bài 1. Khái niệm và phân loại Thiết bị áp lực
 • Nội dung bài 1. Khai niem và phân loại TBAL Video
 • Bài 2. Yếu tố nguy hiểm khi sử dụng TBAL
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3. Thiết bị kiểm tra, đo lường, bảo vệ an toàn
 • 1. Đồng hồ đo áp suất Video
 • 2. Van an toàn Video
 • 3. Rơ le áp suất (công tác áp suất) Video
 • Bài 4. Quản lý nồi hơi, bình chịu áp lực theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH
 • Nội dung bài 4 (phần 1) Video
 • Nội dung bài 4 (phần 2) Video
 • Nội dung bài 4 (phần 3) Video
 • NỘI DUNG THAM KHẢO
 • Những cái chết không báo trước từ "quả bom hơi" (VTC14) Video
 • Mot so vu no noi hoi Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC (HV cần hoàn thành cả 2 bài kiểm tra, mỗi bài từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra lý thuyết - Nhóm 3 - Chuyên ngành TBAL Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra thực hành - Nhóm 3-Chuyên ngành TBAL Bài tiểu luận

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 41
 • Nội dung 13