THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 613
 • Nội dung 26
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Nội dung:

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 26

Nguyễn Ngọc Phòng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • 2. Tài liệu khóa học nhóm 3 (phần an toàn chung) Tài liệu
 • 3. Thông tin tình hình tai nạn lao động Video
 • I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư của các Bộ chuyên ngành khác Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ (HV có thể bấm nút > để qua bài)
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Quy định khi xây dựng công trình chứa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (HV có thể bấm nút > để qua bài)
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • II. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AT-VSLĐ
 • Bài 4: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 5: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 5 Video
 • Bài 6: Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh (HV có thể bấm nút > để qua bài)
 • Nội dung bài 6 Tài liệu
 • Bài 7: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ
 • Phần 1: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc Video
 • Phần 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Các hành vi bị nghiêm cấm Video
 • Bài 8: Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
 • Nội dung bài 8 Video
 • Bài 9: Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Nội dung bài 9 Video
 • Video tham khảo kỹ thuật sơ cấp cứu (Học viên có thể bấm nút > đề qua bài)
 • 1. Kỹ thuật garo cầm máu Video
 • 2. Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp Video
 • 3. Kỹ thuật cố định gãy xương cánh tay và xương đùi Video
 • 4. Kỹ thuật cấp cứu chấn thương cột sống Video
 • 5. Kỹ thuật cấp cứu người bị điện giật Video
 • III. KIỂM TRA CUỐI KHÓA (Học viên hoàn thành bài kiểm tra từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu)
 • Bài kiểm tra cuối khóa học nhóm 3 Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 613
 • Nội dung 26