THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 15

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 6

Đỗ Tiến Hải

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 9
 • THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra trên hệ thống Video
 • Tài liệu khóa học an toàn VSLĐ trong lái, sửa chữa bảo trì xe ô tô Tài liệu
 • Thông tin tình hình TNLD năm 2019 Video
 • NỘI DUNG
 • Phần I. Đặc điểm nghề nghiệp, tình hình tai nạn giao thông Video
 • Phần II.1. Những tai nạn, sự cố thường gặp trong lái, sửa chữa, bảo trì xe ô tô Video
 • Phần II.2 Nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố Video
 • Phần II.3. Nguyên nhân và biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp Video
 • Phần II. 4. Biện pháp xử trí tình huống khẩn cấp (tiếp theo) Video
 • Phần III. 1. Quy định AT-VSLĐ vận hành, sửa chữa xe ô tô Video
 • Phần III. 2. Quy định AT-VSLĐ trong sửa chữa, bảo hành (tiếp theo) Video
 • Phần IV. Văn hóa giao thông Video
 • THAM KHẢO
 • Lop xe tai phat no 1 nguoi thiet mang (Bình Phuoc ngay 24.02.2021) Video
 • An toan sua chua xe o to Video
 • Suc cong pha kinh hoang tu nhung vu no lop xe Video
 • KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 1
 • Nội dung 15